Stäng menyn LR Online LR Intranät

Redovisningstjänster som sparar tid och pengar

Ett nyckelord när det gäller redovisning är effektivitet. Vi har lösningarna som sparar dig både tid och pengar, vare sig du behöver hjälp med helheten eller enstaka tjänster. Hos oss kan du dessutom välja precis hur analog eller digital du vill vara, och vilka tjänster du vill kombinera.

Med hjälp av smarta digitala redskap kan vi underlätta och hitta nya möjligheter. Genom att jobba molnbaserat kan vi dela på arbetet och ta över så stor del av det som du vill. De digitala redskapen kan med fördel kombineras med dina redan befintliga rutiner för en effektiv lösning.

Anpassade, effektiva rutiner

Vi kan hjälpa dig att anpassa dina rutiner så de blir effektivare. Till exempel utnyttja teknikens möjligheter, välja rätt program och skapa säkra rutiner för ekonomi och administration.

Helhetsgrepp på bokföringen

Vi tar gärna ett helhetsgrepp kring din löpande bokföring, förbereder utbetalningar, hanterar inbetalningar, gör avstämningar och tar fram rapporter. Allt tryggt samlat och samordnat.

Avstämningar och rådgivning

Om ni själva sköter bokföringen, eller anlitar en redovisningskonsult, kan vi göra avstämningar, göra bokslut och hjälpa till att ta fram rapporter eller kvalitetssäkra rapporter som företaget tar fram samt fungera som rådgivare och hjälpa till när de svåra frågorna dyker upp.

Uppdaterad, smart lönehantering

Området löner och andra ersättningar till personalen blir allt mer komplext och effekterna om man gör fel kan bli allvarliga. Vi är uppdaterade och kan hjälpa er med allt som berör personalens löner, ersättningar, förmåner, sociala avgifter och skatter.

Tidsbesparande fakturahantering

Vi har digitala lösningar för både leverantörers och era egna kundfakturor, och kan dessutom erbjuda fysisk fakturahantering genom vår utskriftscentral. Genom våra system kan fakturan skickas direkt från programmet utan att du behöver skriva ut och posta den. Självklart hanterar vi elektroniska fakturor.

Rättvisande analyser och bokslut

Hur ska man optimera bokslutet ur skattesynpunkt? Och hur ser man som kreditgivare på bokslutet? Bokslutet är ett viktigt beslutsunderlag både för er och era affärskontakter. Vi kan hjälpa till med den viktiga planeringen, göra analyser och beräkna effekter av olika alternativ så att företaget kan presentera ett rättvisande bokslut. Vi kan också fungera som rådgivare i olika bokslutstekniska frågor.

Korrekt, välformulerad årsredovisning

Reglerna kring årsredovisning är många och i ständig förändring. Vi hjälper er ta fram en korrekt årsredovisning som följer god redovisningssed och ger en bra beskrivning av företagets verksamhet.

Synergieffekter med kombiuppdrag

Anlitar du oss både för revision och redovisning kan vi samordna våra resurser och erbjuda dig en effektiv och smidig helhetslösning. Du får då två kontaktpersoner hos oss – en för revision och en för redovisning. För oss är det viktigt med en oberoende revision och därför är inte revisorn engagerad i redovisningsuppdraget.

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt tjänster för just din verksamhet!

Aktuellt

Budgetproposition för 2022

Läs mer

Bilförmån

Läs mer

Uppdaterat 210715: Aktuellt kring Covid-19 för svenska företag

Läs mer

Förlängning av Coronastöd- uppdatering från 201109

Läs mer

Förslag till omställningsstöd för företag som tappat mer än 30 % i omsättning…

Läs mer

Newsletter March 2020

Support for companies in connection with the current outbreak of coronavirus (COVID-19) pandemic in Sweden.
Read more

Sänkt krav på aktiekapital

Läs mer