Stäng menyn LR Online LR Intranät

Goda råd är lönsamma

Tänker du på rådgivning som hjälp med skatter, eller det komplicerade området moms där det är så lätt att göra fel, så är du absolut på rätt spår. Men för riktigt bra rådgivning, både för dig som ägare och för bolaget, krävs mer än att titta på siffror – man måste ta ett helhetsgrepp och utgå från hela företaget.

I vårt rådgivande arbete lägger vi stor vikt vid att analysera ditt företag. Vi ser till både företagets och företagarens bästa, och tittar på helheten: produkter, människor, lönsamhet, kvalitet i ekonomisk information och så vidare. På så sätt får vi en bra uppfattning om företaget fungerar som det är avsett att fungera. Vi kan också vara ett bollplank i frågor som rör affärsutveckling, till exempel genom att ställa de viktiga frågorna och ta fram underlagen inför besluten.

Vi analyserar inte bara det föregående året, utan kan även hjälpa dig med att se framåt och göra analyser och antaganden. Det kan röra budget, att ta fram underlag för kontakter med kreditgivare, bedöma effekterna av prisförändringar, investeringar eller nyanställningar.

Genom att titta på hur omvärlden ser ut, analysera trender i branschen och se på vilka konsekvenser ett beslut kan få på kort och lång sikt, kan våra medarbetare vara värdefulla resurser. Vi gör konkurrens- och benchmarking-analyser. Du får även råd inom många viktiga områden, till exempel ekonomisk planering, skatter och IT. Vi kan också hjälpa dig med kontakter till banker, kreditbolag och myndigheter.

Hör av dig om du vill hitta nya affärsfördelar genom kompetent rådgivning!

Aktuellt

Budgetproposition för 2022

Läs mer

Bilförmån

Läs mer

Uppdaterat 210715: Aktuellt kring Covid-19 för svenska företag

Läs mer

Förlängning av Coronastöd- uppdatering från 201109

Läs mer

Förslag till omställningsstöd för företag som tappat mer än 30 % i omsättning…

Läs mer

Newsletter March 2020

Support for companies in connection with the current outbreak of coronavirus (COVID-19) pandemic in Sweden.
Read more

Sänkt krav på aktiekapital

Läs mer